Klik mentorschap

huisstijl

Als je niet zelf kunt beslissen

Mentorschap kan worden aangevraagd voor mensen die niet meer zelf kunnen beslissen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. In Nederland zijn veel mensen die hier door ziekte, ouderdom, psychiatrische aandoening of verstandelijke beperking moeite mee hebben. Wanneer er geen familie is waar ze op terug kunnen vallen kan een mentor deze taak op zich nemen.

Klik Mentorschap is een kleinschalige praktijk met warm en persoonlijk contact.

Kernwoorden voor de huisstijl: eerlijkheid, betrokkenheid, vriendelijkheid en spontaniteit. Het ontwerp: een optimistisch stijlelement: vriendelijkheid, veerkracht, glimlach, positiviteit. De letters ‘klikken’ als het ware in elkaar. De groene kleur staat voor hoop en positiviteit. De sfeer is spontaan en vriendelijk

naar boven  >